PÁLYÁZATAINK

 

„ A PoliCell KFT. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén”

infoblokksz2020
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
PoliCell Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

A PROJEKT CÍME: „ A PoliCell KFT. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén”

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 13 842 655 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 42,91%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A PoliCell Kft alapvetően a hagyományos termékek mellett az igényes piacoknak is megfelelő ipari csomagolóanyagokat (fólia, tasak, zsák stb.) gyárt széles sprektumban, elsősorban polietilén anyagokból. Termékeink jelentős részének vevői multinacionális cégek, ill. nagyobb vállalkozások. Ezen termékek fő jellemzője a specialitás, a magasabb hozzáadott érték. Jó néhány terméknek egyedüli magyarországi beszállítói vagyunk. A projekt eredményeként beszerzésre és üzembe helyezésre kerül 1 db PS-ROLL 700 csillag-hegesztéses hajtogatott perforált szemetes és fagyasztó tasak készítő és rollozó gép. Az új technológia bevezetésével, alkalmazásával - konkrét igények alapján - új piaci lehetőség nyílik termékeink értékesítésére. Az előállítandó új termék - kivitele alapján - tekercses, hegesztett, perforált polietilén tasak, elsősorban kis (5 db/tekercs-től) kiszerelésben. A beszerzésre kerülő új berendezés gyártástechnológiai folyamata ráépül az eddigi alapfólia gyártási tevékenységünkre, mely során anyatekercs készül. Ezen anyatekercsből fogjuk előállítani az új készterméket. Gyártási tevékenységünkben ez teljesen új folyamat, korábban ilyen tasakot nem gyártottunk. A projekt eredményeként termékkínálatunk bővül, továbbá amellett hogy egyedi igényeket elégítünk ki az új termék előállításával, tágabb teret nyit csomag ajánlatok készítésére is, így lehetőség van nagyobb tenderek, közbeszerzések elnyerésére is. Projektünk átfogó célja vállalkozásunk versenyképességének növelése, a vállalkozás munkahely megtartó-, illetve munkahely teremtő képességének javítása. Közvetlen célja a diverzifikált gyártási tevékenység adta biztonságosabb jövedelemtermelő képesség, a rendelkezésre álló erőforrások és lehetőségek nagyobb fokú kihasználása. Vállalkozásunk jövőbeni célja stabil piaci pozíció kiépítése tudatos munkával, megfelelő fejlesztésekkel, illetve a piaci lehetőségeket kihasználva, fenntartható gyártói tevékenységgel komplex termékkínálatot nyújtva bővítsük megrendelőink körét, mely árbevételünk bővülését, munkahelyteremtő képességünk erősödését eredményezi.

A PROJEKT TÉNYLEGES BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.10.02.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-2.1.8-17-2017-01558

 


„Termelési kapacitás bővítése a Policell Kft.-nél”

infoblokksz2020
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
PoliCell Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

A PROJEKT CÍME: „Termelési kapacitás bővítése a Policell Kft.-nél”

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 201 947 518 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 50%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A fejleszteni kívánt termelési technológia rövid bemutatása: az általunk előállított hajlékony csomagolóanyagok (tasakok, zsákok, síkfóliák) gyártása alapvetően 2 fő lépésből áll, 1. Extrudálás, 2. Konfekcionálás (méretre darabolás). Egyes esetekben a két folyamat közé egy harmadik technológiai lépés is beépül, a nyomtatás. Extrudáláskor vég nélküli folyamatos terméket, esetünkben fóliát állítunk elő. Az extrudálási művelet során a műanyagot a gép villamos fűtése az ömlesztő hengerben megolvasztja és azt a csigaszerszámon átsajtolja. A konfekcionálás pedig az extrudált félkész termékek méretre darabolása, a végtermék előállítása mechanikus, illetve termikus úton.

Jelen pályázatunkban tervezett fejlesztések (eszközbeszerzések, infrastruktúrális beruházás) a fenti gyártási technológia fejlesztését eredményezik, továbbá a vállalkozás termelési kapacitásának bővítését, technológiai színvonalának fejlesztését, korszerű termék előállítási képességek megteremtését és bővítését, az erőforrás-hatékonyság javítását szolgálják. 
Vállalkozásunk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritás keretében korábban végzett kutatási és innovációs tevékenységet a GOP-1.3.1-11/C-2012-0116 azonosítójú projekt megvalósítása során, melynek eredménye hasznosításra került gyártási technológiánk vonatkozásában. A projekt célja volt, hogy az innovációs eredményeket hasznosítva a vevői igényeket minél magasabb szinten elégítsük ki. Elvárt piaci igény jelenleg is, hogy a termék flexibilitása mellett a méretpontosság növekedjen, pozicionálási tűrés tolerancia csökkenjen. Ezeket az igényeket valósítottuk meg a projekt kapcsán beszerzett berendezésekkel. A termelés során érzékelhető lett a termékek előállításánál a minőségileg magasabb szintű végtermék. Az automata nagy-sebességű hegesztő- és vágógép (SDH264NC), valamint a hajtogató gép (TB-1500 AE) beszerzésével és üzembe helyezésével nemcsak termelékenységet javítottunk, hanem elsősorban a vevői igények szerinti termék struktúrák megvalósítását is.
A vevői igények mind teljesebb kielégítése, valamint a termékek minőségének megőrzése, illetve javítása érdekében a vállalat minőségirányítási rendszert működtet, mely az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított. A Kft. elkötelezett a környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, előírások betartása és a környezetszennyezés megelőzése mellett. Ezért a tevékenységeink során megkülönböztetett figyelmet szentelünk a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználására, valamint a káros hatások csökkentésére és kiküszöbölésére. Mindezek érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 előírásainak megfelelő környezetirányítási rendszert vezettük be. A minőség és környezetirányítási rendszert integráltan működtetjük és rendszeresen felülvizsgáljuk, újratanúsíttatjuk.
A Policell Kft. rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel, melyet termelési modullal bővítünk, a végfelhasználói licenc-szerződés a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra került.

A PROJEKT TÉNYLEGES BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.05.23.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-1.2.1-16-2017-00230